Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
375401

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN LẦN III NĂM 2020

Thực hiện công văn số: 3323/SYT-NVY của Sở Y tế Thanh Hóa về việc đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020 . Thực hiện Quyết định số: 1025/QĐ-BVQX ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc BVĐK Quảng Xương, Bệnh viện đã thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng ,thời gian kiểm tra trong vòng 01 ngày. Tổng số các tiêu chí được áp dụng 82/83 tiêu chí. Đoàn kiểm tra phân thành 06 tổ, các Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Kết quả đánh giá chung: Tổng điểm của tiêu chí áp dụng là: 301 điểm, điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.63. tỉ lệ tiêu chí áp dụng là 99 phần trăm. Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 3 tiêu chí (3.66 phần trăm); mức 3: 26 tiêu chí (31.71 phần trăm); mức 4: 48 tiêu chí (58.54 phần trăm); mức 5: 5 tiêu chí (6.10 phần trăm). Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra chéo đảm bảo khách quan và có học tập, bổ sung, góp ý giữa các tổ, góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ khắc phục các tồn tại đã chỉ ra từ đầu năm.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?