Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
375401

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.
    Ngày 09-01-2020, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương phối hợp với chi bộ TTYT Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                         

                                 

   Ảnh : Đồng chí: Lê Như Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị huyện Quảng Xương triển khai chuyên đề tại hội nghị.

Chuyên đề do Đồng chí: Lê Như Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị huyện Quảng Xương  báo cáo ngắn gọn và cốt lõi nhất những nội dung trọng tâm với hai phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Sau Hội nghị Bán Chấp Hành Đảng ủy đã triển khai, giao nhiệm vụ cho các chi bộ và đảng viên xây dựng chương trình hành động, cam kế thi đua thực hiện chuyên đề năm 2020.

  

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?