Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
375401

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Phòng Điều dưỡng là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng Điều dưỡng có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác dinh dưỡng trong bệnh viện nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

 

 

 Phòng Điều dưỡng là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng Điều dưỡng có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác dinh dưỡng trong bệnh viện nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. 

 

 

CNĐD. Phạm văn Tâm

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I.Nhân lực:

Tổng số cán bộ: 04 cán bộ.

Trong đó: - 03 cử nhân đại học.

-         01 cán bộ hành chính

Trưởng phòng: CNĐD. Phạm Văn Tâm

-         CNĐD. Phạm Thị Hằng – Phụ trách khoa Chống nhiễm khuẩn

-         CNĐD. Hoàng Thị Trang – Phụ trách tổ dinh dưỡng

-         Đ/c Lê Thị Thu – Cán bộ hành chính

II.  Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình giám đốc bệnh viên phê duyệt.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ phục vụ cho công tác chăm sóc người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

- Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính trong việc xây dựng kế hoạch bố trí và điều động nhân lực điều dưỡng viên, HSV, KTV và hộ lý.

- Phối hợp với khoa Chống nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác vệ sinh trong bệnh viện;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình về dinh dưỡng – tiết chế.

- Phối hợp với các khoa/ phòng thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên , hộ sinh viên, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tổ chức thi tay nghề cho ĐD, KTV, NHS.

- Tham gia công tác nghiên cưu khoa học và chir đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công;

III. Phương hướng phát triển

- Khuyến khích Điều dưỡng học tập nâng cao tay nghề, phấn đấu số lượng cử nhân điều dưỡng ngày càng cao hơn.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng, cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm hướng tới sự hài lòng cho người bệnh.

-  Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh./.

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh Chung kết hội thi Điều dưỡng – Kỹ thuật viên – Nữ hộ sinh giỏi, thanh lịch 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?