Truy cập

Hôm nay:
434
Hôm qua:
186
Tuần này:
1314
Tháng này:
5118
Tất cả:
357594

LỊCH TRỰC

LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

TỪ 08/7/2019 ĐẾN 14/7/2019

 

Ngày, tháng

Thứ

Trực lãnh đạo

Trực bác sỹ

HSCC

Ngoại

Nội A

Nhi

08/7

2

Bs. Tương

Bs. Huỳnh-Thúy

Bs. Hùng

Thìn- Thủy

Huê-Hoa

Hoa-Duyên

Trang

09/7

3

Bs. Nhiên

Bs. Quang- Ngọc

Bs. H.Tuấn

Tiến-Hằng

Đ.Anh-ThúyA

Nhung-Hiền

Thành

10/7

4

Bs. Sơn

Bs. Thịnh- Hương

Bs. Hải

Mai-Duyên

Duy-Nương

ThuỷB-ThuỷA

Huy

11/7

5

Bs. Tương

Bs. Khấn- Hiền

Bs. Toàn

Thanh- Hoàn

Dũng-Hoa

Linh-Hương

Thúy

12/7

6

Bs. Hội

Bs. H.Anh- An

Bs. Hùng

Nam-Đào

Thắng-Thủy

Quý-Thiết

Trang

13/7

7

Bs. Sơn

Bs. Huỳnh-QuỳnhC-HuyềnPK

Bs. L.Tuấn

Tiến-Hằng

Hùng-Huệ

Nhung-Hiền

Thành

14/7

CN

Bs. Tương

Bs. Quang-HuyềnN-Tài

Bs. Hải

Thìn- Thủy

Hoàng-Nhậm

Thuỷ-Duyên

Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Ngày, tháng

Thứ

Nội B

LCK

Sản

Đông Y

Dược

Viện Phí

Xét nghiệm

08/7

2

Thắm

Dung

Dung-Phượng

Trình

Phong

 

Trang

09/7

3

Anh

Thảo

TuyếtC-QuỳnhC

Nhung

Liên

Tuyến

LiênA

10/7

4

Từ

Vinh

Bs.Nguyên-Linh

Quỳnh

Hiếu

Tính

LiênB

11/7

5

Yến

Dương

Bs.Huyền-TuyếtE

Hạnh

Hải

Hưng

12/7

6

Trang

Nguyệt

TuyếtC-QuỳnhC

Hùng

Hoàng

Hằng

Thành

13/7

7

Tú-H.Anh

Phong

Bs.Nguyên-Linh

Tâm

Phong

Thúy

Trang

14/7

CN

Thắm-Hạnh

Hằng

Bs.Huyền-TuyếtE

Cường

Hiếu

K. Linh

LiênA

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

TỪ 15/7/2019 ĐẾN 21/7/2019

 

Ngày, tháng

Thứ

Trực lãnh đạo

Trực bác sỹ

HSCC

Ngoại

Nội A

Nhi

15/7

2

Bs. Nhiên

Bs. Thịnh- Hương

Bs. Tình

Thanh-Duyên

Đ.Anh-Huệ

Hiền-Hương

Thúy

16/7

3

Bs. Thắng

Bs. Khấn- Hiền

Bs. Toàn

Tiến-Hoàn

Dung-Huê

Thiết-ThủyB

Trang

17/7

4

Bs. Sơn

Bs. H.Anh- An

Bs. Hùng

Nam-Đào

DũngA-Thủy

Linh-Nhung

Thành

18/7

5

Bs. Tương

Bs. Huỳnh- Quỳnhc

Bs. H.Tuấn

Thủy-Hằng

Hùng-Nương

Quý-Duyên

Huy

19/7

6

Bs. Nhiên

Bs. Quang- HuyềnN

Bs. Mạnh

Tiến-Mai

Thắng- Nhậm

ThuỷB-ThuỷA

Thành

20/7

7

Bs. Thắng

Bs. Thịnh –Thúy-Thảo

Bs. Hải

Nam-Duyên

Hoàng-ThuýA

Thiết-Linh

Huy

21/7

CN

Bs. Sơn

Bs. Khấn-Ngọc-HuyềnPK

Bs. Tình

Thanh-Hoàn

Huê-Hoa

Hương-Hoa

Thành

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, tháng

Thứ

Nội B

LCK

Sản

Đông Y

Dược

Viện Phí

Xét nghiệm

15/7

2

Yến

Nguyệt

TuyếtC-QuỳnhC

Quỳnh

Hạnh

Việt

Trang

16/7

3

Thắm

 

Bs.Nguyên-Huế

Liên

LiênA

17/7

4

Phong

Dung-Phượng

Hùng

Hoàng

Tuyến

LiênB

18/7

5

Hạnh

Thảo

Duyên-Huế

Tâm

Phong

Tính

Thành

19/7

6

Từ

Dung

Bs.Nguyên-Phượng

Cường

Hiếu

Hải

Hưng

20/7

7

Tú-H.Anh

Phong

Dung-Duyên

Trình

Hạnh

Hằng

Trâm An

21/7

CN

Trang-Yến

Dương

Bs.Nguyên-Huế

Nhung

Hoàng

Thúy

LiênB

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

TỪ 22/7/2019 ĐẾN 28/7/2019

 

Ngày, tháng

Thứ

Trực lãnh đạo

Trực bác sỹ

HSCC

Ngoại

Nội A

Nhi

22/7

2

Bs. Tương

Bs. H.Anh-An

Bs. Toàn

Tiến- Đào

Duy –Thủy

ThuỷA-Nhung

Trang

23/7

3

Bs. Nhiên

Bs. Huỳnh-QuỳnhC

Bs. H.Tuấn

Thìn- Mai

DũngA-Đ.Anh

Quý-ThủyB

Thành

24/7

4

Bs. Thắng

Bs. Quang-HuyềnN

Bs. Mạnh

Hằng-Thủy

Hùng- Nhậm

Linh-Hoa

Huy

25/7

5

Bs. Sơn

Bs. Thịnh-Thúy

Bs. Hải

Nam- Hoàn

Thắng-Nương

Thiết-Hương

Thúy

26/7

6

Bs. Tương

Bs. Khấn-Ngọc

Bs. Toàn

Thanh- Duyên

Hoàng-Hoa

Duyên-Hiền

Trang

27/7

7

Bs. Nhiên

Bs. Huỳnh-Hiền-Tài

Bs.Tình

Thìn- Đào

ThuýA-Huê

ThuỷA-ThủyB

Thành

28/7

CN

Bs. Thắng

Bs. H.Anh-Hương-Thảo

Bs. Hùng

Tiến- Thủy

Đ.Anh-Huê

Quý-Nhung

Huy

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, tháng

Thứ

Nội B

LCK

Sản

Đông Y

Dược

Viện Phí

Xét nghiệm

22/7

2

Thắm

Dung

Dung-Phượng

Trình

Phong

Trâm Anh

23/7

3

Anh

Thảo

TuyếtC-QuỳnhC

Nhung

Liên

Tuyến

Thành

24/7

4

Từ

Vinh

Bs.Nguyên-Linh

Quỳnh

Hiếu

Tính

Hưng

25/7

5

Yến

Dương

Bs.Huyền-TuyếtE

Hạnh

Hải

Trang

26/7

6

Trang

Nguyệt

TuyếtC-QuỳnhC

Hùng

Hoàng

Hằng

Trâm Anh

27/7

7

Tú-H.Anh

Phong

Bs.Nguyên-Linh

Tâm

Phong

Thúy

Hưng

28/7

CN

Thắm-Hạnh

Hằng

Bs.Huyền-TuyếtE

Cường

Hiếu

K. Linh

Thành

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

TỪ 29/7/2019 ĐẾN 04/8/2019

 

Ngày, tháng

Thứ

Trực lãnh đạo

Trực bác sỹ

HSCC

Ngoại

Nội A

Nhi

29/7

2

Bs. Sơn

Bs. Quang-QuỳnhC

Bs. H.Tuấn

Nam-Hằng

Dũng-Nhậm

Duyên-Thiết

Thành

30/7

3

Bs. Tương

Bs. Khấn-Thúy

Bs. Mạnh

Thìn- Hoàn

Hùng-Duy

Hương-Hiền

Thúy

31/7

4

Bs. Nhiên

Bs. Thịnh-HuyềnN

Bs. Hải

Thanh- Mai

Thắng-Nương

ThuỷB-Hoa

Huy

01/8

5

Bs. Thắng

Bs. Huỳnh-Ngọc

Bs. Hùng

Tiến Thủy

Hoàng-Thủy

ThuỷA-Quý

Trang

02/8

6

Bs. Hội

Bs. H.Anh-An

Bs. Tình

Thìn- Duyên

Huệ-Huê

Linh-Nhung

Thành

03/8

7

Bs. Sơn

Bs. Thịnh-Thúy-Thảo

Bs.Tình

Nam-Hằng

Thuỷ-Đ.Anh

Duyên-Hương

Thúy

04/8

CN

Bs. Tương

Bs. Quang-QuỳnhC-Tài

Bs. Toàn

Thanh-Hoàn

Duy-Hoa

Hiền-Thiết

Huy

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, tháng

Thứ

Nội B

LCK

Sản

Đông Y

Dược

Viện Phí

Xét nghiệm

29/7

2

Yến

Phong

TuyếtC-Linh

Cường

Hạnh

Lực

Trâm Anh

30/7

3

Trang

Dương

Dung-Phượng

Trình

Nguyệt

Nga Linh

LiênB

31/7

4

Thắm

Hằng

Bs.Nguyên-QuỳnhC

Nhung

Việt

Thành

01/8

5

Hạnh

Dung

DungC-Huế

Quỳnh

Phong

Hưng

02/8

6

Thắm

Thảo

Bs.Huyền-TuyếtE

Hoàng

Tuyến

LiênA

03/8

7

Tú-Trang

Vinh

DungC-Linh

Hùng

Hạnh

Tính

Hưng

04/8

CN

Anh-Yến

Nguyệt

TuyếtC-Duyên

Tâm

Hiếu

Hải

Trang

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

          LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

TỪ 05/8/2019 ĐẾN 11/8/2019

 

Ngày, tháng

Thứ

Trực lãnh đạo

Trực bác sỹ

HSCC

Ngoại

Nội A

Nhi

05/8

2

Bs. Nhiên

Bs. Huỳnh-Hiền

Bs. Hùng

Tiến- Thủy

Hùng- Nương

Quý -Nhung

Trang

06/8

3

Bs. Thắng

Bs. H.Anh-Hương

Bs. H.Tuấn

Thìn- Đào

Thắng -Thuý

ThuỷA- ThuỷB

Thành

07/8

4

Bs. Hội

Bs. Khấn-Ngọc

Bs. Tình

Duyên-Hằng

Hoàng-Huệ

Linh -Hoa

Thúy

08/8

5

Bs. Sơn

Bs. Thịnh-An

Bs. Toàn

Nam-Hoàn

Hoa-Huê

Duyên-Hương

Huy

09/8

6

Bs. Tương

Bs. Quang-QuỳnhC

Bs. L.Tuấn

Thanh-Mai

Thuý-Đ.Anh

ThủyA-Thiết

Thành

10/8

7

Bs. Nhiên

Bs. Huỳnh-HuyềnN-Tài

Bs. Hải

Thìn-Thủy

Duy-Nhậm

Quý-ThủyB

Trang

11/8

CN

Bs. Thắng

Bs. H.Anh-Hiền-HuyềnPK

Bs. Mạnh

Tiến-Đào

Dũng- Thúy

Linh-Nhung

Thúy

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, tháng

Thứ

Nội B

LCK

Sản

Đông Y

Dược

Viện Phí

Xét nghiệm

05/8

2

Yến

Thảo

Bs.Huyền- Huế

Nhung

Hiếu  

Thúy

Trang

06/8

3

  Thắm

Vinh

QuỳnhC -Phượng

Quỳnh

  Hạnh

Lực

Thành

07/8

4

Anh

Nguyệt

TuyếtC- TuyếtE

  Hoàng

Nga Linh

Trâm Anh

08/8

5

Dương

Dung -Linh

Hùng

Phong

Việt

Hưng

09/8

6

Thắm

Hằng

Bs.Nguyên-Duyên

Tâm

Nguyệt

LiênB

10/8

7

Anh-Yến

Phong

Bs.Huyền- Huế

Cường

Hiếu

Tuyến

Thành

11/8

CN

Tú-Trang

Dung

TuyếtE-QuỳnhC

Trình

Hạnh

Tính

LiênA

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

          LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

TỪ 12/8/2019 ĐẾN 18/8/2019

 

Ngày, tháng

Thứ

Trực lãnh đạo

Trực bác sỹ

HSCC

Ngoại

Nội A

Nhi

12/8

2

Bs. Hội

Bs. Khấn -Thúy

Bs. Hùng

Nam- Mai

Thắng - Huệ

Duyên-Thiết 

Huy

13/8

3

Bs. Sơn

Bs. Thịnh-QuỳnhC

Bs. H.Tuấn

Thanh- Hoàn

Hoàng- Thủy

Nhung -Hương

Thành

14/8

4

Bs. Tương

Bs. Quang-HuyềnN

Bs. Tình

Thìn -Hằng

Hùng- Huê

Quý - Hoa

Trang

15/8

5

Bs. Nhiên

Bs. Huỳnh-Ngọc

Bs. Toàn

Tiến- Đào

Đ.Anh-Nhậm  

Linh - ThủyA

Thúy

16/8

6

Bs. Thắng

Bs. H.Anh-Hiền

Bs. L.Tuấn

Thủy-Mai

Thuý- Duy

Nhung - ThuỷB

Huy

17/8

7

Bs. Hội

Bs. Khấn-Hương-HuyềnPK

Bs. Hải

Nam-Hoàn

Hoa- Dũng

Hoa-Thiết

Trang

18/8

CN

Bs. Sơn

Bs. Thịnh-An-Thảo

Bs. Mạnh

Thanh- Duyên

Nương - Hùng

Duyên-Hương

Thúy

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, tháng

Thứ

Nội B

LCK

Sản

Đông Y

Dược

Viện Phí

Xét nghiệm

12/8

2

  Thắm

Dung

DungC - Phượng

  Hoàng

Hằng

Trang

13/8

3

Trang

Dương

QuỳnhC - TuyếtC

Hùng

Phong

Thúy

LiênA

14/8

4

Hạnh

Phong

Bs.Nguyên -  Linh

Tâm

Hiếu

Lực

Thành

15/8

5

Yến

Vinh

Huế -Duyên

Cường

Hạnh

Nga Linh

LiênB

16/8

6

Thảo

Bs.Huyền- TuyếtE

Trình

Việt

Hưng

17/8

7

Trang-Hạnh

Nguyệt

DungC - Phượng

Nhung

Hoàng

Trâm Anh

18/8

CN

H.Anh-Yến

Hằng

TuyếtC-Linh

Quỳnh

Phong

Tuyến

Trang

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?