Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
375401

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021

Thực hiện Phương án số 1713/PA-BVQX ngày 29/10/2021 của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định số 1349/QĐ-BVQX ngày 06/12/2021  của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021;

unnamed.jpg

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó gồm:

-         Kiến thức chung về viên chức;          

-         Kiến thức chung về chuyên ngành;   

-         Kiến thức chung về vị trí việc làm;            

-         Kiến thức chung về giao tiếp, ứng xử.

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100)

3. Nội dung ôn tập.

3.1 Nội dung ôn tập cho tất cả các thí sinh

1.       Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2.       Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

3.       Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4.       Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/12/2014 của bộ y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

5.       Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.  Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6.       Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014.

3.2. Nội dung cho các chuyên ngành cụ thể

a. Phần dành cho Bác sĩ

1. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB.

2. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27 tháng 5 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng và y sĩ.

b. Phần dành cho Điều dưỡng (ĐH, CĐ):

1. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Thông tư số 07/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

3. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

4. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.

 TB Noi dung on tap.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?