Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
375401

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thực hiện QĐ số: 89/QĐ-BVQX ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc bệnh viện về việc thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019; Kế hoạch số:14/Kh-BVQX ngày 22 tháng 1 năm 2019 Kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương công bố kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2019 như sau:

Description: http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/images/excel-icon.png Description: http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/images/doc-icon.png Description: http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/images/pdf-icon.png                            sở y tế thanh hóa

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2019

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Địa chỉ chi tiết:  xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Số giấy phép hoạt động:4832/TH-CCHN Ngày cấp: 18/12/2013

Tuyến trực thuộc: 3.Quận/Huyện

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ THANH HÓA

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Đa khoa

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 261 (Có hệ số: 283)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.18

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

16

38

25

3

82

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

19.51

46.34

30.49

3.66

82

                                                                                                            Ngày13 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN

( Đã kí)

 

 

ĐINH THỊ LAN ANH

KT.GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
P.GIÁM ĐỐC

( Đã kí)

 

 

NGUYỄN DANH HỘI

 

 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2019

I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Mã số

Chỉ tiêu

Bệnh viện tự đánh giá6 THÁNG 2019

Đoàn KT đánh giá 6 THÁNG 2019

Chi tiết

A

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

     

A1

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

     

A1.1

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

4

0

 

A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

4

0

 

A1.3

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

4

0

 

A1.4

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

3

0

 

A1.5

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

4

0

 

A1.6

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

3

0

 

A2

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

     

A2.1

Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường

4

0

 

A2.2

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

3

0

 

A2.3

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

4

0

 

A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

3

0

 

A2.5

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

3

0

 

A3

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

     

A3.1

Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

4

0

 

A3.2

Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

4

0

 

A4

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

     

A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

4

0

 

A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

3

0

 

A4.3

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

4

0

 

A4.4

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

0

0

 

A4.5

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

4

0

 

A4.6

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

4

0

 

B

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

     

B1

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

     

B1.1

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện

2

0

 

B1.2

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

2

0

 

B1.3

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

3

0

 

B2

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

     

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

4

0

 

B2.2

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

3

0

 

B2.3

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

4

0

 

B3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

     

B3.1

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

3

0

 

B3.2

Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

5

0

 

B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

4

0

 

B3.4

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

4

0

 

B4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

     

B4.1

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

3

0

 

B4.2

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

5

0

 

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

2

0

 

B4.4

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

5

0

 

C

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

     

C1

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

     

C1.1

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

4

0

 

C1.2

Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ

4

0

 

C2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

     

C2.1

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

3

0

 

C2.2

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

4

0

 

C3

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)

     

C3.1

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

4

0

 

C3.2

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn

3

0

 

C4

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

     

C4.1

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

4

0

 

C4.2

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

4

0

 

C4.3

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

3

0

 

C4.4

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

2

0

 

C4.5

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

3

0

 

C4.6

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

3

0

 

C5

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)

     

C5.1

Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật

3

0

 

C5.2

Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới

3

0

 

C5.3

Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng

3

0

 

C5.4

Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

3

0

 

C5.5

Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện

3

0

 

C6

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

     

C6.1

Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

0

 

C6.2

Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị

2

0

 

C6.3

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện

3

0

 

C7

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

     

C7.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

2

0

 

C7.2

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

2

0

 

C7.3

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

2

0

 

C7.4

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

2

0

 

C7.5

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

2

0

 

C8

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

     

C8.1

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

3

0

 

C8.2

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

3

0

 

C9

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

     

C9.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

3

0

 

C9.2

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

3

0

 

C9.3

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

3

0

 

C9.4

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

3

0

 

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

3

0

 

C9.6

Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

0

 

C10

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

     

C10.1

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

3

0

 

C10.2

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

3

0

 

D

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

     

D1

D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)

     

D1.1

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

2

0

 

D1.2

Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện

2

0

 

D1.3

Xây dựng văn hóa chất lượng

3

0

 

D2

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

     

D2.1

Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh

3

0

 

D2.2

Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục

2

0

 

D2.3

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa

2

0

 

D2.4

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

4

0

 

D2.5

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

2

0

 

D3

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)

     

D3.1

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

3

0

 

D3.2

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

2

0

 

D3.3

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

4

0

 

E

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

     

E1

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

     

E1.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

3

0

 

E1.2

Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

4

0

 

E1.3

Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

3

0

 

E2.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

3

0

 

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Điểm TB

Số TC áp dụng

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

0

0

6

12

0

3.67

18

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

0

0

2

4

0

3.67

6

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

0

0

3

2

0

3.40

5

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

0

0

0

2

0

4.00

2

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

0

0

1

4

0

3.80

5

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

0

3

4

4

3

3.50

14

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

0

2

1

0

0

2.33

3

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

0

0

1

2

0

3.67

3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

0

0

1

2

1

4.00

4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

0

1

1

0

2

3.75

4

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

0

7

22

6

0

2.97

35

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

0

0

0

2

0

4.00

2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)

0

0

1

1

0

3.50

2

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

0

1

3

2

0

3.17

6

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)

0

0

5

0

0

3.00

5

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

0

1

2

0

0

2.67

3

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

0

5

0

0

0

2.00

5

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

0

0

6

0

0

3.00

6

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

0

6

3

2

0

2.64

11

D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)

0

2

1

0

0

2.33

3

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

0

3

1

1

0

2.60

5

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)

0

1

1

1

0

3.00

3

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

0

0

3

1

0

3.25

4

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

0

0

2

1

0

3.33

3

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

Thực hiện công văn số 1522/SYT-NVY của Sở Y tế Thanh Hóa về việc đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm . Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-BVQX ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Giám đốc BVĐK Quảng Xương, Bệnh viện đã thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng ,thời gian kiểm tra trong vòng 01 ngày. Tổng số các tiêu chí được áp dụng 82/83 tiêu chí. Đoàn kiểm tra phân thành 05 tổ, các Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Kết quả đánh giá chung: Tổng điểm của tiêu chí áp dụng là 261 điểm, điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,18, tỷ lệ tiêu chí áp dụng là 99 phần trăm. Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 16 tiêu chí (19.51 phần trăm); mức 3: 38 tiêu chí (46.34 phần trăm); mức 4: 25 tiêu chí (30.49 phần trăm); mức 5: 3 tiêu chí (3.66 phần trăm). Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra chéo đảm bảo khách quan và có học tập, bổ sung, góp ý giữa các tổ, góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ khắc phục các tồn tại đã chỉ ra từ đầu năm.

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Hướng đến người bệnh: Bệnh viện luôn chú trọng đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ người bệnh. Quyền và lợi ích của người bệnh luôn được bảo đảm. Môi trường chăm sóc người bệnh ngày càng được nâng cao.
- Bệnh viện xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai. Triển khai văn bản của các cấp quản lý. Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kề cận.
- Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực: hàng năm nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, y đức để hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 
- Bệnh viện đảm bảo chính sách tiền lương của nhân viên y tế, đảm bảo điều kiện làm việc, vệ sinh lao động, nâng cáo trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế.
- Bệnh viện có chủ trương phát triển, thực hiện các kỹ thuật theo đúng phân tuyến,nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, hiện đại được triển khai có hiệu quả, 6 tháng đầu năm bệnh viện đã triển khai được 1 số kỹ thuật như phẫu thuật thay khớp gối, nội soi dạ dày tá tràng bằng phương pháp gây mê,
- Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược, đảm bảo vật chất khoa dược, cung ứng thuốc và vật tư tiêu hao đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- Công tác nghiên cứu khoa học được triển khai một cách có hiệu quả,chất lượng quản lý hồ sơ bệnh án được nâng cao.
- Bệnh viện đã triển khai nâng cấp mạng nội bộ, hệ thống máy trạm. Lắp đặt hệ thống phát số tự động, hàng đợi, gọi số theo thứ tự tránh trường hợp xô đẩy khi bệnh nhân đến khám. Lắp đặt hệ thống camera giám sát trong toàn bộ khuôn viên bệnh viện.
- Bệnh viện đã đầu tư lắp đặt hệ thống báo gọi, chuông tại các giường bệnh nhân cấp cứu chăm sóc cấp 1.
- Thực hiện 5S tại các khoa lâm sàng : khoa cấp cứu, khoa khám bệnh, khoa liên chuyên khoa, khoa nhi.
- Bệnh viện đã xây dựng website riêng và hoạt động có hiệu quả.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Hướng đến người bệnh: người bệnh, người nhà người bệnh chưa được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi. Bệnh viện đã cải tiến quy trình khám bệnh, tuy nhiên chưa có tiến hành đánh giá định kỳ thời gian chờ đợi của người bệnh, chưa công khai cam kết về thời gian chờ theo từng phân đoạn trong quy trình khám bệnh.
- Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên tuyển dụng bác sỹ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao tuy nhiên chưa có giải pháp thu hút, tuyển dụng.
- Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn: Thiết lập nhưng chưa hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn BV. Khoa CNK chưa xác định được cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm của nhân viên khoa dựa trên quy mô hoạt động và hạng bệnh viện. 
- Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh: Việc hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang điều trị của Điều dưỡng còn hạn chế. Công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình bệnh nhân nằm viện chưa được quan tâm.
- Bệnh viện đã thành lập được tổ dinh dưỡng nhưng chưa đảm bảo đầy đủ cơ cấu cán bộ và trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BYT.
- Chất lượng xét nghiệm: Chưa thiết lập hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm,chưa có quy định bằng văn bản và thực hiện ngoại kiểm, chưa có hoạt động thống kê, phân tích và tính độ lệch chuẩn.
- Các thành viên trong Hội đồng QLCLBV đa số là làm kiêm nhiệm chưa có cán bộ được đào tạo chuyên sâu.

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Tiếp tục kiện toàn hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng hoàn thiện hệ thống đến khoa, phòng tạo sự thuận lợi và hợp lý hơn.
- Thường xuyên tổ chức khảo sát đánh giá sự hài lòng người bệnh 3 tháng một lần nhằm tìm ra những vấn đề ưu tiên cần giải quyết để xây dựng kế hoạch dần hoàn thiện đáp ứng các tiêu chí hài lòng người bệnh.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ người bệnh tốt hơn, môi trường chăm sóc người bệnh không ngừng được nâng cao.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phát triển kỹ thuật.
- Đảm bảo và duy trì ổn định số lượng và chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện.
- Tiếp tục đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn cho đội ngũ từ bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh .
- Tiếp tục tuyển dụng nguồn nhân lực bác sỹ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn BV
- Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn.
- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm.
- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế về quản lý chất lượng.

VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Giai đoạn I: 2017-2018
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý chất lượng tại Bệnh viện.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể tìm vấn đề cần giải quyết để thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện, chú trọng xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn trong bệnh viện.
- Có kế hoạch đào tạo lại cho bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên cả về chuyên môn quản lý.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện.
2. Giai đoạn II: 2018- 2020
- Bệnh viện đánh giá hiệu quả việc áp dụng bộ tiêu chí.
- Đăng ký với tổ chức chứng nhận chất lượng để đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Các cơ quan quản lý tiến hành đánh giá, thẩm định và công nhận chất lượng bệnh viện.
3. Giai đoạn III: sau năm 2020
Bệnh viện tiếp tục áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số mô hình, phương pháp chất lượng và đăng ký chứng nhận chất lượng theo hướng dẫn của Bộ y tế và các tổ chức chứng nhận độc lập.

IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

-Bộ tiêu chí ban hành là cao so với chất lượng bệnh viện hiện tại của bệnh viện
-Trên cơ sở nội dung các tiêu chí, Bệnh viện cam kết sẽ từng bước thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng bệnh viện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Ngày13 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN

( Đã kí)

 

 

ĐINH THỊ LAN ANH

KT.GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
P.GIÁM ĐỐC

( Đã kí)

 

 

NGUYỄN DANH HỘI

 

 

 I.          KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH  06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. NỘI TRÚ

-         Mức độ hài lòng người bệnh nội trú và người nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở mức cao, trung bình: 4.56 tương ứng 91.20 %

Mục

Tiêu chí hài lòng

Mức độ hài lòng

A

Khả năng tiếp cận

4.61

B

Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

4.60

C

Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

4.43

D

Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

4.64

E

Kết quả cung cấp dịch vụ

4.52

 

Hài lòng chung

4.56

 

% tỷ lệ hài lòng

91.20%

 

2. NGOẠI TRÚ

-         Mức độ hài lòng người bệnh ngoại trú ở mức cao, trung bình: 3.93 tương ứng78.6 %

Mục

Tiêu chí hài lòng

Mức độ hài lòng

A

Khả năng tiếp cận

3.93

B

Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

3.58

C

Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

3.78

D

Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

4.27

E

Kết quả cung cấp dịch vụ

4.093

 

Hài lòng chung

3.93

 

% tỷ lệ hài lòng

78.6%

 

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN Y TẾ06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Mục

Tiêu chí

Mức độ hài lòng

A

Sự hài lòng về môi trường làm việc

4.033

B

Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp

4.27

C

Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi

4.17

D

Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến

4.29

E

Sự hài lòng chung về bệnh viện

4.28

 

Hài lòng chung

4.21

 

% tỷ lệ hài lòng

84.17%

 
 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?